Previous Entry Share Next Entry
Sksem stepanakertyan panoramaiov))
kncmnciuk
 

  • 1
erevi et bar@ menak Paravakharum en asum :)))
uzum ei asem vor achker@s mnacela n@kari vra, enkan lav na!

Ах, красотааааа какая!

shnorhakal em,shat nrbankat eq:))

  • 1
?

Log in

No account? Create an account